Přirozenou osou území a tokem odvodňujícím podstatnou část Třeboňské pánve je řeka Lužnice

Délka toku v CHKO je 75 km, přičemž v horní části až po rybník Rožmberk bohatě meandruje. V této části se rovněž nachází přes 500 trvale zvodnělých tůní a starých meandrů. Dalším relativně větším tokem je řeka Nežárka, odvodňující v délce 34 km severovýchodní část CHKO.

Průměrný průtok Lužnice nad soutokem s Nežárkou je 5,09 m3/s, Nežárky nad soutokem 6,48 m3/s. Kvalita vody kolísá dle různých parametrů a na různých úsecích toků mezi 3. a 5. třídou čistoty vody (znečištění z Rakouska, z Třeboně, ze zemědělských a rybářských provozů a z Jindřichova Hradce).

Další významnější vodní toky jsou Dračice (12 km v CHKO) a Koštěnický potok (10 km). Vedle těchto přirozených toků je pro Třeboňsko charakteristická nesmírně složitá síť umělých stok a kanálů. Slouží k vypouštění a napájení rybníků, které jsou charakteristickým krajinným fenoménem oblasti a základem tradičního třeboňského rybářství založeného na chovu kaprů. Nejznámější umělé kanály jsou Nová řeka (13,5 km) a Zlatá stoka (47 km). 

Z 465 rybníků na území CHKO/BR o celkové rozloze 7484 ha je největší Rožmberk o rozloze 658 ha (vodní plocha 489 ha). Další významné rybníky: Horusický velký, Záblatský, Svět, Opatovický, Kaňov, Velký Tisý, Hejtman, Staňkovský. Celkem tvoří rybníky 16 rybničních soustav (např. Nadějská, Chlumecká). Většina rybníků pochází z 16. století, kdy na Třeboňsku působili významní rybníkáři Štěpánek Netolický, Jakub Krčín z Jelčan a Sedlčan a Mikuláš Ruthard z Malešova. Téměř 85% rybníků je v současnosti ve vlastnictví a.s. Rybářství Třeboň. Díky intenzívnímu hospodaření se jedná u velkých rybníků převážně o eutrofní až hypertrofní nádrže. 

Hydroekologický informační systém VÚV TGM

Přírodní rezervace Horní Lužnice. Území má velký význam pro záchyt a zpomalení povodní.Přírodní rezervace Horní Lužnice. Území má velký význam pro záchyt a zpomalení povodní. Foto RNDr. Jan Ševčík.

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt