40 let biosférické rezervace Třeboňsko

Třeboňsko bylo vyhlášeno jako biosférická rezervace v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO již v roce 1977. Je jednou ze šesti biosférických rezervací České republiky. Biosférické rezervace UNESCO představují reprezentativní ukázky přírodních krajin, ve kterých zároveň hraje důležitou roli člověk a jeho aktivity.  Biosférická rezervace Třeboňsko má svoji hranici totožnou s chráněnou krajinnou oblastí. Z titulu biosférické rezervace neplyne území přímý ekonomický užitek, ale tento statut mu přináší vyšší prestiž a atraktivitu pro návštěvníky, zajímavé kontakty, zapojení do mezinárodních projektů i větší šanci na úspěch v dotačních programech.

Orel mořský, foto Ing. Jiří NeudertOrel mořský, foto Ing. Jiří Neudert

Snížení hladiny vody rybníka Rožmberk obnaží říční deltu.Za snížené hladiny Rožmberka se obnaží říční delta řeky Lužnice, foto RNDr. Jan Ševčík.

Skokan ostronosý, foto Ing. Jiří NeudertSkokan ostronosý, foto Ing. Jiří Neudert

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt