Maloplošná zvláště chráněná území

Zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definuje 4 kategorie MZCHÚ:

  • národní přírodní rezervace (NPR)
  • národní přírodní památka (NPP)
  • přírodní rezervace (PR)
  • přírodní památka (PP)

MZCHÚ národních kategorií (NPR a NPP) vyhlašuje MŽP ČR, péči o ně včetně provádění managementu zajišťují dle § 78 ("Působnost správ národních parků a chráněných krajinných oblastí") zák. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny územně příslušné Správy CHKO. Územní příslušnost správ je určena vyhláškou MŽP č. 46/2010 Sb .
Přírodní rezervace (PR) a přírodní památky (PP) vyhlašují ve volné krajině krajské úřady, na území CHKO Správy CHKO, které současně stanovují bližší ochranné podmínky a zajišťují péči o ně. Způsob vyhlašování PR a PP stanovuje "Metodika na vyhlašování nových a přehlašování stávajících přírodních rezervací a přírodních památek" MŽP ČR. Plány péče o tato území musí mít jasně definované náležitosti dle metodiky MŽP ČR.

Na území CHKO Třeboňsko jsou vyhlášeny 4 národní přírodní rezervace, 2 národní přírodní památky, 18 přírodních rezervací a 8 přírodních památek. Oddělení Správa CHKO Třeboňsko  vykonává státní správu a praktickou péči o přírodu a krajinu také v NPP Kaproun.

Základní charakteristiku a polohu všech maloplošných chráněných území lze najít na stránce Lokality MZCHÚ, kde je možno filtrovat podle území a kategorie. 

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt