V CHKO Třeboňsko se nacházejí dvě území zařazena na seznam mokřadů mezinárodního významu

Na seznam mokřadů chráněných Ramsarskou konvencí  byly po připojení naší republiky ke konvenci v r. 1990 jako první zařazeny zaneseny Třeboňské rybníky a následně v r. 1993 i Třeboňské rašeliniště do té doby dočasně statut kandidáta.

Ramsarské území Třeboňské rybníky má rozlohu 10 165 ha, z toho vlastní rybníky zaujímají 5 289 ha a představují 70% rybníků na Třeboňsku. Do mokřadů mezinárodního významu je zahrnuto celkem 159 rybníků s rozlohou od 1 do 420 ha a biotopy na ně bezprostředně navazující. Jedná se o mokřady v převážné většině vzniklé lidskou činností - rybníky, mokré louky, olšiny, vrbiny, rákosiny, ostřicové louky, rašeliniště ve výtopách rybníků. Území splňuje kritérium Ramsarské konvence svým významem pro vodní ptáky nejen jako hnízdiště, ale především jako tahová zastávka.

Ramsarské území Třeboňské rašeliniště má rozlohu 1 100 ha a tvoří je území navzájem nesouvisejících přechodových rašelinišť porostlých převážně lesem. Centrum tří lokalit tvoří přirozené, místy až pralesovité porosty borovice blatky s bohatým podrostem rojovníku bahenního. Důvodem zařazení území na seznam Ramsarské konvence byla skutečnost, že se jedná o unikátní ostrovní ekosystémy s výskytem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů.

V přírodní rezevaci Rybníky u Vitmanova nalezneme masožravé rosnatky, bublinatky či ďáblík bahenní.V přírodní rezevaci Rybníky u Vitmanova nalezneme masožravé rosnatky, bublinatky či ďáblík bahenní. Foto RNDr. Jan Ševčík

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt