Památné stromy

Na území CHKO Třeboňsko je vyhlášeno celkem 231 památných stromů (216 dubů, 12 lip, 1 buk, 1 jilm a 1 hrušeň). Většina stromů se nachází ve třech památných alejích a jedné skupině stromů, 36 stromů roste jednotlivě. Nejmohutnější jedinci mají obvod kmene (měřený v 1,3 m nad zemí) až okolo 7-8 m, cca 30 stromů má obvod větší než 6 m a cca 1/2 všech jedinců přesahuje obvod 5 m. Kromě již vyhlášených památných stromů se na území CHKO vyskytuje velké množství jiných stromů nadstandardních dimenzí, mimořádných svým tvarem, věkem, estetickým působením či jiným způsobem zajímavých. Správa CHKO Třeboňsko má v evidenci údaje o cca 400 těchto významných stromů několika druhů, z nichž značná část se nachází v alejích na hrázích rybníků. U několika nejmohutnějších, resp. nejohroženějších z nich se předpokládá v následujících letech postupné vyhlášení za památné stromy.

U všech památných stromů je průběžně sledován jejich zdravotní stav. Většina jedinců se nachází v relativně dobrém zdravotním stavu, resp. ve stavu odpovídajícím jejich věku a charakteru. Někteří největší jedinci jsou již delší dobu ve stavu rozpadajících se stromů s více či méně zachovalými zbytky živých větví až po úplně odumřelá torza. Většina památných stromů vyžaduje speciální ošetřování, při kterém je kladen důraz nejen na bezpečnost, ale též zdravotní a estetické hledisko. V posledních cca 15 letech se věnuje bezpečnostně zdravotním ošetřením památných stromů, ale i dalších významných stromů na území CHKO Třeboňsko mimořádná pozornost.

Památné stromy a význačné aleje české krajiny na Třeboňsku si můžee prohlédnout v mapové aplikaci

Dalším zajímavé údaje naleznete také na stránkách odboru ŽP Městského úřadu v Třeboni.

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

Buk na Skalkách

Dub Emy Destinové
Dub na Meteli
Dub na rozcestí
Dub u Budínského rybníka
Dub u Dolního Zlatníka
Dub u Jemčiny
Dub u Karštejna 1
Dub u Karštejna 2
Dub u Karštejna 3
Dub u Nežárky
Dub u Nového Vdovce
Dub u Podsedku 1
Dub u Podsedku 2
Dub u Podsedku 3
Dub u rybníka Malý Závistivý
Dub u rybníka Velké Stavidlo
Dub u rybníka Zájezek
Dub u Starého Vdovce 1
Dub u Starého Vdovce 2
Dub u Starého Vdovce 3
Dub u Velkého Tisého
Dub u Zadního dvora 1
Dub u Zadního dvora 2
Dub u Zadního dvora 3
Dub u Zadního dvora 4
Dub u Zadního dvora 5
Dub u Zadního dvora 6
Dub v Mláce
Jilm u Hradecké brány
Krčínův dub
Lípa u lomu
Lípa u Opatovického mlýna
Lípa u Planinského rybníka
Lípa u Podsedku
Majdalenský dub
Stříbřecká hrušeň
Vršské doubí
Alej na hrázi Nové řeky
Alej u Jemčiny
Duby na hrázi rybníka Rožmberk

 

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt