Památné stromy

Na území CHKO Třeboňsko je vyhlášeno celkem 231 památných stromů (216 dubů, 12 lip, 1 buk, 1 jilm a 1 hrušeň). Většina stromů se nachází ve třech památných alejích a jedné skupině stromů, 36 stromů roste jednotlivě. Nejmohutnější jedinci mají obvod kmene (měřený v 1,3 m nad zemí) až okolo 7-8 m, cca 30 stromů má obvod větší než 6 m a cca 1/2 všech jedinců přesahuje obvod 5 m. Kromě již vyhlášených památných stromů se na území CHKO vyskytuje velké množství jiných stromů nadstandardních dimenzí, mimořádných svým tvarem, věkem, estetickým působením či jiným způsobem zajímavých. Správa CHKO Třeboňsko má v evidenci údaje o cca 400 těchto významných stromů několika druhů, z nichž značná část se nachází v alejích na hrázích rybníků. U několika nejmohutnějších, resp. nejohroženějších z nich se předpokládá v následujících letech postupné vyhlášení za památné stromy.

U všech památných stromů je průběžně sledován jejich zdravotní stav. Většina jedinců se nachází v relativně dobrém zdravotním stavu, resp. ve stavu odpovídajícím jejich věku a charakteru. Někteří největší jedinci jsou již delší dobu ve stavu rozpadajících se stromů s více či méně zachovalými zbytky živých větví až po úplně odumřelá torza. Většina památných stromů vyžaduje speciální ošetřování, při kterém je kladen důraz nejen na bezpečnost, ale též zdravotní a estetické hledisko. V posledních cca 15 letech se věnuje bezpečnostně zdravotním ošetřením památných stromů, ale i dalších významných stromů na území CHKO Třeboňsko mimořádná pozornost.

Dalším zajímavé údaje naleznete také na stránkách odboru ŽP Městského úřadu v Třeboni.

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

 Buk na Skalkách

 Dub Emy Destinové
 Dub na Meteli
 Dub na rozcestí
 Dub u Budínského rybníka
 Dub u Dolního Zlatníka
 Dub u Jemčiny
 Dub u Karštejna 1
 Dub u Karštejna 2
 Dub u Karštejna 3
 Dub u Nežárky
 Dub u Nového Vdovce
 Dub u Podsedku 1
 Dub u Podsedku 2
 Dub u Karštejna 3
 Dub u rybníka Malý Závistivý
 Dub u rybníka Velké Stavidlo
 Dub u rybníka Zájezek
 Dub u Starého Vdovce 1
 Dub u Starého Vdovce 2
 Dub u Starého Vdovce 3
 Dub u Velkého Tisého
 Dub u Zadního dvora 1
 Dub u Zadního dvora 2
 Dub u Zadního dvora 3
 Dub u Zadního dvora 4
 Dub u Zadního dvora 5 
 Dub u Zadního dvora 6
 Dub v Mláce
 Jilm u Hradecké brány 
 Krčínův dub
 Lípa u lomu
 Lípa u Opatovického mlýna
 Lípa u Planinského rybníka
 Lípa u Podsedku
 Majdalenský dub
 Stříbřecká hrušeň 
 Vršské doubí
 Alej na hrázi Nové řeky
 Alej u Jemčiny
 Duby na hrázi rybníka Rožmberk 

 

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt