Správa CHKO Třeboňsko >> Činnost správy >> Památné stromy a aleje

Památné stromy a aleje

Na území CHKO Třeboňsko je vyhlášeno celkem 231 památných stromů (216 dubů, 12 lip, 1 buk, 1 jilm a 1 hrušeň). Většina stromů se nachází ve třech památných alejích a jedné skupině stromů, 36 stromů roste jednotlivě. Nejmohutnější jedinci mají obvod kmene (měřený v 1,3 m nad zemí) až okolo 7-8 m, cca 30 stromů má obvod větší než 6 m a cca 1/2 všech jedinců přesahuje obvod 5 m. Kromě již vyhlášených památných stromů se na území CHKO vyskytuje velké množství jiných stromů nadstandardních dimenzí, mimořádných svým tvarem, věkem, estetickým působením či jiným způsobem zajímavých. Správa CHKO Třeboňsko má v evidenci údaje o cca 400 těchto významných stromů několika druhů, z nichž značná část se nachází v alejích na hrázích rybníků. U několika nejmohutnějších, resp. nejohroženějších z nich se předpokládá v následujících letech postupné vyhlášení za památné stromy.

U všech památných stromů je průběžně sledován jejich zdravotní stav. Většina jedinců se nachází v relativně dobrém zdravotním stavu, resp. ve stavu odpovídajícím jejich věku a charakteru. Někteří největší jedinci jsou již delší dobu ve stavu rozpadajících se stromů s více či méně zachovalými zbytky živých větví až po úplně odumřelá torza. Většina památných stromů vyžaduje speciální ošetřování, při kterém je kladen důraz nejen na bezpečnost, ale též zdravotní a estetické hledisko. V posledních cca 15 letech se věnuje bezpečnostně zdravotním ošetřením památných stromů, ale i dalších významných stromů na území CHKO Třeboňsko mimořádná pozornost.

Dalším zajímavé údaje naleznete také na stránkách odboru ŽP Městského úřadu v Třeboni.

Ústřední seznam ochrany přírody (ÚSOP)

 Mapový server ÚSOP

 Buk na Skalkách

 mapový server ÚSOP
 Dub Emy Destinové  mapový server ÚSOP
 Dub na Meteli  mapový server ÚSOP
 Dub na rozcestí  mapový server ÚSOP
 Dub u Budínského rybníka  mapový server ÚSOP
 Dub u Dolního Zlatníka  mapový server ÚSOP
 Dub u Jemčiny  mapový server ÚSOP
 Dub u Karštejna 1  mapový server ÚSOP
 Dub u Karštejna 2  mapový server ÚSOP
 Dub u Karštejna 3  mapový server ÚSOP
 Dub u Nežárky  mapový server ÚSOP
 Dub u Nového Vdovce  mapový server ÚSOP
 Dub u Podsedku 1  mapový server ÚSOP
 Dub u Podsedku 2  mapový server ÚSOP
 Dub u Karštejna 3  mapový server ÚSOP
 Dub u rybníka Malý Závistivý  mapový server ÚSOP
 Dub u rybníka Velké Stavidlo  mapový server ÚSOP
 Dub u rybníka Zájezek  mapový server ÚSOP
 Dub u Starého Vdovce 1  mapový server ÚSOP
 Dub u Starého Vdovce 2  mapový server ÚSOP
 Dub u Starého Vdovce 3  mapový server ÚSOP
 Dub u Velkého Tisého  mapový server ÚSOP
 Dub u Zadního dvora 1  mapový server ÚSOP
 Dub u Zadního dvora 2  mapový server ÚSOP
 Dub u Zadního dvora 3  mapový server ÚSOP
 Dub u Zadního dvora 4  mapový server ÚSOP
 Dub u Zadního dvora 5   mapový server ÚSOP
 Dub u Zadního dvora 6  mapový server ÚSOP
 Dub v Mláce  mapový server ÚSOP
 Jilm u Hradecké brány   mapový server ÚSOP
 Krčínův dub  mapový server ÚSOP
 Lípa u lomu  mapový server ÚSOP
 Lípa u Opatovického mlýna  mapový server ÚSOP
 Lípa u Planinského rybníka  mapový server ÚSOP
 Lípa u Podsedku  mapový server ÚSOP
 Majdalenský dub  mapový server ÚSOP
 Stříbřecká hrušeň   mapový server ÚSOP
 Vršské doubí  mapový server ÚSOP
 Alej na hrázi Nové řeky  mapový server ÚSOP
 Alej u Jemčiny  mapový server ÚSOP
 Duby na hrázi rybníka Rožmberk   mapový server ÚSOP

 

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt