Správa CHKO Třeboňsko >> Činnost správy >> Plán péče o CHKO Třeboňsko

Základním dokumentem je Plán péče o CHKO Tředoňsko

K usměrňování rozvoje území chráněné krajinné oblasti z pozice Správy CHKO slouží Plán péče CHKO, který se zpracovává zpravidla na desetileté období a je schvalován MŽP ČR. Platný Plán péče CHKO Třeboňsko na období 2008-2017 byl schválen dne 14. 12. 2007 pod č. j. 92554/ENV/07, 4311/620/07. 

Ústřední seznam ochrany přírody - Plán péče o CHKO Třeboňsko 

Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Třeboňsko v Třeboni, na ředitelství  Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze, na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze a na odboru výkonu státní správy II MŽP v Českých Budějovicích.

Plán péče o Chráněnou krajinnou oblast Třeboňsko na období 2008 - 2017

Přílohy plánu péče

Rozbory

Rozbory - přílohy

 Protokol o schválení plánu péče Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko

Tesařík obrovský je ohrožený druh chráněný zákonem.Tesařík obrovský, foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt