Správa CHKO Třeboňsko >> Informace pro návštěvníky >> Piskoř pruhovaný – zvláštní strategie pro přežití ve vysychajícím biotopu

Piskoř pruhovaný – zvláštní strategie pro přežití ve vysychajícím biotopu

Piskoř pruhovaný – zvláštní strategie pro přežití ve vysychajícím biotopu

6.5.2014

Piskoř pruhovaný je v ČR zařazen mezi druhy ohrožené.

 

 

Piskoř pruhovaný (Misgurnus fossilis) je typickým zástupcem ichtyofauny chráněné krajinné oblasti Třeboňsko, který se vyskytuje v tůních a přilehlých ramenech řeky Lužnice v poměrně hojném množství. Piskoř pruhovaný je v ČR zařazen mezi druhy ohrožené (Vyhláška 395/1992 Sb.) a největším ohrožením pro tento druh je ztráta vhodného biotopu. Proto je jedním z předmětů ochrany v národní přírodní rezervaci Stará a Nová řeka a také v evropsky významné lokalitě Třeboňsko - střed.

Piskoř žije u dna, kde se často zahrabává do bahnitého substrátu. Má schopnost doplňkového střevního dýchání, která značně zvyšuje odolnost tohoto druhu k nepříznivým podmínkám, takže přežije i krátkodobé přechodné vyschnutí vody. Vzhledem k nízkým srážkovým úhrnům v průběhu jara došlo na řadě míst k vyschnutí tůní a zaměstnancům AOPK ČR, Správy CHKO Třeboňsko se podařilo zdokumentovat v Novořeckých močálech výše uvedenou strategii přežívání piskoře. V místech, která byla přibližně tři týdny vyschlá, bylo nalezeno několik živých jedinců tohoto druhu.

Vyschlé laguny v Novořeckých močálech

Místa nálezu piskoře pruhovaného

 

Piskoř pruhovaný přežívající ve vysychajícím bahně – postupné odkrývání

 

 

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt