Správa CHKO Třeboňsko >> Informace pro návštěvníky >> Přednáška 40. let biosferické rezervace Třeboňsko

Přednáška 40. let biosferické rezervace Třeboňsko

Přednáška 40. let biosferické rezervace Třeboňsko

9.3.2017

Přednášku uspořádal Dům přírody Třeboňska v rámci přednáškového cyklu Krajina a lidé podpořeného SFŽP.

Ve středu 8.3.2017 se  v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni konala přednáška  40. let biosferické rezervace Třeboňsko.

IMG_3041[1

Nejprve zavzpomínal na události před 40 lety čestný host RNDr. Jan Květ, CSc., celosvětově   uznávaný  odborník v oblasti  ekologie  mokřadních  rostlin, který se významně zasloužil jak o vyhlášení Třeboňska biosférickou rezervací, tak později chráněnou krajinnou oblastí.

20170308_191334_LLS

Jan Květ byl dvanáct let předsedou Českého národního komitétu programu UNESCO Man and Biosphere (MAB) a zástupcem ČR v mezinárodní koordinační radě MAB.

IMG_6190[3]

Na něho navázal vedoucí správy CHKO a biosferické rezervace Třeboňsko RNDr. Miroslav Hátle CSc.

20170308_194054

Systematicky postupně prošel jednotlivé aspekty biosferické rezervace (funkce, zonaci, překryvy s dalšími úmluvami…) a její přínos pro krajinu Třeboňska.

IMG_6193[1]

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt