Naučná stezka Červené blato

Naučná stezka Červené blato
  • délka: 4,0 km
  • počet panelů: 9 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Národní přírodní rezervace Červené blato se nachází v jižní části Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko, 18 km jižně od Třeboně. Patří ke skupině třeboňských rašelinišť, která vznikla v místech terénních depresí a na počátku jejichž vývoje byla asi před 10-12 tisíci lety slatinná společenstva. Maximální mocnost humolitu dosahuje 7,6 m, průměrná mocnost je 3,1 m.

V současné době je rašeliniště v místech nenarušených lidskou činností porostlé lesem tvořeným borovicí blatkou (Pinus rotundata) s bohatým podrostem rojovníku bahenního (Ledum palustre). Tato formace připomínající severskou jehličnatou tajgu uzavírá poslední stádium vývoje rašeliniště a je plošně největší v České republice. Ani dříve těžbou narušená místa (asi 55 ha) nejsou bezcenná. Zde rašeliniště regeneruje a jsou vytvořeny podmínky pro přežití řady druhů ohrožených rostlin a živočichů, které z uzavřeného rašeliniště již téměř vymizely.

Část rašeliniště je chráněno od r. 1953, od r. 1992 mělo území o rozloze 331,4 ha statut národní přírodní rezervace (NPR), v roce 2012 byla rezervace přehlášena, její rozloha je dnes 406,58 ha. Odborný dohled nad NPR má Správa CHKO Třeboňsko, která se snaží v poslední době mimo jiné zamezit postupnému vysychání území. Ve spolupráci s vědeckými institucemi a vysokými školami jsou zde sledovány změny vodního režimu území, hlavně ve vztahu k problematice hynutí borovice blatky. V rezervaci se lze pohybovat pouze po značené naučné stezce (NS). Z velké části NS kopíruje bývalé zpevněné komunikace využívané při těžbě rašeliny a prochází nejpestřejšími částmi rašeliniště. 

Nový průvodce naučnými stezkami v CHKO Třeboňsko s přehlednými mapami, fotografiemi a řadou praktických informací si můžete vyzvednout v  Domě přírody Třeboňska nebo v  Turistickém informačním centru města Třeboně. Zde ji nabízíme ke stažení jako pdf soubor naucne-stezky-web1.pdf

Stáhnout bodovou vrstvu trasy NS Červené blato

Naučná stezka Červené blato na interaktivní mapě

Naučná stezka Červené blato

Naučná stezka Červené blato na interaktivní mapě

 

Mapa stezky

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt