40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019) >> O Správě CHKO Třeboňsko

O Správě CHKO Třeboňsko

logo oddělení Správa CHKO Třeboňsko_5       Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
       regionální pracoviště Jižní Čechy
       oddělení Správa CHKO Třeboňsko
       Valy 121, 379 01 Třeboň
       Telefon: (+420) 384 701 011
       ID DS: qxcdynt
       E-mail: jizni.cechy (at) nature.cz
       IČO: 62933591
       Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00-11.00  12.00-17.00

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 15.11.1979 pod č. j. 22737/79. Nejcennější části Třeboňska jsou chráněny v 32 přírodních rezervacích a památkách. Z toho je 4 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále zde existují 2 národní přírodní památky, 18 přírodních rezervací a 8 přírodních památek.

V souvislosti s připojením České republiky k Evropské unii a s implementací její legislativy, konkrétně směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, je na Třeboňsku vyhlášeno 17 Evropsky významných lokalit sítě NATURA 2000, Ptačí oblast Třeboňsko. Vzhledem k plošnému výskytu prioritních naturových druhů (vydra říční, orel mořský) i některých významných stanovišť (rašeliniště a rašelinné lesy), síť chráněných území soustavy NATURA 2000 zahrnuje značnou část území Třeboňska.

Chlumecká rybniční soustavaChlumecká rybniční soustava, foto RNDr. Jan Ševčík

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt