Bližší popis umístění pracoviště

Jižní okraj historického jádra Třeboně pod hrází rybníka Svět kamenná bašta městského opevnění u Novohradské brány 
(vchod z ulice Valy - vedle restaurace Šupina). 

Sídla AOPK ČR

Sídlo Správy CHKO Třeboňsko na interaktivní mapě

Sídlo Správy CHKO TřeboňskoKamenná bašta městského opevnění historické Třeboně, foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt