Oddělení Správa Chráněná krajinná oblasti Třeboňsko

 

   logo oddělení Správa CHKO Třeboňsko_4    Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
       regionální pracoviště Jižní Čechy
       oddělení Správa CHKO Třeboňsko
       Valy 121, 379 01 Třeboň
       Telefon: (+420) 384 701 011
       ID DS: qxcdynt
       E-mail: jizni.cechy (at) nature.cz
       IČO: 62933591
       Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00-11.00  12.00-17.00

 

E-mailové adresy všech pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

Jméno

e-mailová adresa

         Specializace                 Telefon            Mobil

HÁTLE Miroslav, RNDr., CSc.

miroslav.hatle (at) nature.cz

vedoucí odd. Správa CHKO Třeboňsko, územní plánování, ÚSES, těžba surovin, odpady, mez.spolupráce, plány péče

 

384 701 021

724 332 057

 

 

 

 

 

ALEXOVÁ Jana, Ing.

jana.alexova (at) nature.cz

zemědělství, management MZCHÚ, krajinotvorné programy, evidence a správa pozemků, knihovna

 

384 701 027

606 036 219

 

 

 

 

 

DRÁBKOVÁ Markéta, RNDr.

marketa.drabkova (at) nature.cz

ekologická výchova a osvěta, spolupráce se školami a veřejností, Dům přírody Třeboňska 

 

384 701 026

606 036 218

 

 

 

 

 

DVOŘÁČKOVÁ Lenka

lenka.dvorackova (at) nature.cz

ekonomická agenda a správa majetku

 

384 701 010

724 339 657

 

 

 

 

 

FIDRA Michael, Ing. arch.

michael.fidra (at) nature.cz

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

 

384 701 013

606 036 142

 

 

 

 

 

HAVLÍN Jiří, Ing. arch.

jiri.havlin (at) nature.cz

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

 

384 701 014

606 036 216

 

 

 

 

 

HOSNEDL Antonín

antonin.hosnedl (at) nature.cz

terénní a strážní služba, management MZCHÚ, návštěvnická infrastruktura, autoprovoz

 

384 701 025

606 036 140

 

 

 

 

 

HOŘEJŠÍ Jiřina

jirina.horejsi (at) nature.cz

informatika, GIS, webové stránky, mapy, návštěvnická infrastruktura

 

384 701 012

606 036 213

 

 

 

 

 

CHOBOTSKÁ Hana, Ing. Ph.D.

hana.chobotska (at) nature.cz

zoologie, soustava Natura 2000, monitoring, ústřední seznam OP, plány péče a management MZCHÚ a druhů

 

384 701 024

606 036 141

 

 

 

 

 

KLOUBCOVÁ Petra, Mgr.

petra.kloubcova (at) nature.cz

mapování, monitoring a inventarizace druhů a MZCHÚ (projekt OPŹP)

 

384 701 022

 

 

 

 

 

 

KLOUBEC Bohuslav, Ing., Ph.D.

bohuslav.kloubec (at) nature.cz

lesnictví,  dendrologie, monitoring ptáků, plány péče a management MZCHÚ, památné stromy 

 

384 701 020

606 076 346

 

 

 

 

 

NEUDERT Jiří, Ing.

jiri.neudert (at) nature.cz

zoologie, ochrana a monitoring druhů, plány péče a management MZCHÚ,  myslivost, fotodokumentace

 

384 701 018

606 036 214

 

 

 

 

 

NEUDERTOVÁ Zdeňka, Ing.

zdenka.neudertova(at) nature.cz

 

péče o rybníky a vodní toky, hydrobiologie, revitalizace, plány péče a management MZCHÚ

 

384 701 023

606036215

 

 

 

 

 

POLÁKOVÁ Veronika, Ing.

veronika.polakova (at) nature.cz

podatelna, spisová agenda, dokumentace, rekreace, turistika, povolování táboření, přestupky

 

384 701 011

606 036 220

 

 

 

 

 

REKTORIS Ladislav,  Mgr.

ladislav.rektoris (at) nature.cz

botanika a geobotanika, ochrana druhů a biotopů, NATURA 2000, plány péče a management MZCHÚ

 

384 701 016

606 036 217

 

 

 

 

 

SKUHROVÁ Michaela, DiS.

michaela.skuhrova (at) nature.cz

krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana

 

384 701 017

730 811 806

 

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt