Oddělení Správa Chráněná krajinná oblasti Třeboňsko

Jméno Specializace Telefon Mobil
       
HÁTLE Miroslav, RNDr., CSc. vedoucí odd. Správa CHKO Třeboňsko, územní plánování, ÚSES, těžba surovin, odpady, mez.spolupráce, plány péče
384 701 021
724 332 057
       
ALEXOVÁ Jana, Ing. zemědělství, management MZCHÚ, krajinotvorné programy, evidence a správa pozemků, knihovna
384 701 027
606 036 219
       
DRÁBKOVÁ Markéta, RNDr. ekologická výchova a osvěta, spolupráce se školami a veřejností, Dům přírody Třeboňska 
384 701 026
606 036 218
       
DVOŘÁČKOVÁ Lenka ekonomická agenda a správa majetku
384 701 010
724 339 657
       
FIDRA Michael, Ing. arch. krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana
384 701 013
606 036 142
       
HAVLÍN Jiří, Ing. arch. krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana
384 701 014
606 036 216
       
HOSNEDL Antonín terénní a strážní služba, management MZCHÚ, návštěvnická infrastruktura, autoprovoz
384 701 025
606 036 140
       
HOŘEJŠÍ Jiřina informatika, GIS, webové stránky, mapy, návštěvnická infrastruktura
384 701 012
606 036 213
       
CHOBOTSKÁ Hana, Ing. Ph.D. zoologie, soustava Natura 2000, monitoring, ústřední seznam OP, plány péče a management MZCHÚ a druhů 384 701 024 606 036 141
       
KLOUBEC Bohuslav, Ing., Ph.D. lesnictví,  dendrologie, monitoring ptáků, plány péče a management MZCHÚ, památné stromy 
384 701 020
606 076 346
       
NEUDERT Jiří, Ing. zoologie, ochrana a monitoring druhů, plány péče a management MZCHÚ,  myslivost, fotodokumentace
384 701 018
606 036 214
       
POLÁKOVÁ Veronika, Ing. podatelna, spisová agenda, dokumentace, rekreace, turistika, povolování táboření, přestupky
384 701 011
606 036 220
       
REKTORIS Ladislav,  Mgr. botanika a geobotanika, ochrana druhů a biotopů, NATURA 2000, plány péče a management MZCHÚ
384 701 016
606 036 217
       
SKUHROVÁ Michaela, DiS. krajinný ráz, hodnocení stavebních projektů, územní plánování, památková ochrana
384 701 017
730 811 806
       
       

 

E-mailové adresy všech pracovníků jsou ve formátu jmeno.prijmeni@nature.cz

 

logo oddělení Správa CHKO Třeboňsko_4       Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
       regionální pracoviště Jižní Čechy
       oddělení Správa CHKO Třeboňsko
       Valy 121, 379 01 Třeboň
       Telefon: (+420) 384 701 011
       ID DS: qxcdynt
       E-mail: jizni.cechy@ + přípona nature.cz
       IČO: 62933591
       Úřední hodiny: pondělí, středa: 8.00-11.00  12.00-17.00    

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt