40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Pro návštěvníky >> 40 let CHKO Třeboňsko (1979 - 2019)

40 let CHKO Třeboňsko (1979 - 2019)

 40 let CHKO Třeboňsko (1979 - 2019)

3.1.2019

Na letošní rok připadá významné výročí – uplyne 40 let od vyhlášení CHKO Třeboňsko.

 

 

Zřizovací výnos tehdejšího ministerstva kultury byl sice v roce 1979 vydán až 15. listopadu, ale celý jubilejní rok 2019 je příležitostí více si připomínat specifické hodnoty a poslání tohoto velkoplošného zvláště chráněného území, jeho historii i současnost. Vyhlášení CHKO navazovalo na zařazení Třeboňska mezi biosférické rezervace v rámci programu Člověk a biosféra (MAB) UNESCO v roce 1977. Bez tohoto mezinárodního uznání by se vyhlášení CHKO možná vůbec nepodařilo. Mezi osobnostmi akademické sféry, které se nejvíce zasloužily o přípravu odborných podkladů a prosazení myšlenky velkoplošné ochrany třeboňské krajiny na národní i mezinárodní úrovni je třeba jmenovat Prof. RNDr. Jana Jeníka, CSc., Dr.h.c, který na začátku ledna jubilejního roku zároveň oslaví svoje devadesáté narozeniny. Srdečně blahopřejeme a děkujeme za průkopnickou práci, ve které se snažíme pokračovat!

Nová řeka s hrází

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt