40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Pro návštěvníky >> Leknín bělostný a plavín štítnatý na rybnících CHKO Třeboňsko

Leknín bělostný a plavín štítnatý na rybnících CHKO Třeboňsko

Leknín bělostný a plavín štítnatý na rybnících CHKO Třeboňsko

23.8.2019

V některých rybničních lokalitách je možno pozorovat masový výskyt zvláště chráněných druhů plovoucích rostlin.

Jedná se o menší rybníky s lepší kvalitou vody a přiměřenou velikostí a skladbou rybí obsádky, kde je rybniční hospodaření přizpůsobeno zájmům ochrany přírody. Na rybníce Malý Dubovec v NPR Velký a Malý Tisý se objevily rozsáhlé porosty žlutě kvetoucího plavínu štítnatého (Nymphoides peltata), který je kriticky ohroženým druhem. Na rybníce hospodaří v režimu veřejnoprávní dohody s AOPK ČR společnost Rybářství Třeboň a. s. Na tradiční lokalitě na rybníce Smíchov v severovýchodní části CHKO se hojně vyskytuje silně ohrožený leknín bělostný (Nymphaea candida). Rybník, který není vyhlášen jako MZCHÚ, je součástí regionálního biocentra ÚSES a obhospodařuje ho společnost Rybářství Kardašova Řečice s. r. o. Podobných ukázkových lokalit bohužel není mnoho.

Malý Dubovec_NPR VM Tisý_plavín2

Malý Dubovec, NPR Velký a Malý Tisý, foto RNDr. Miroslav Hátle

Smíchov_CHKOT_leknín bělostný

Smíchov, foto RNDr. Miroslav Hátle

leknín bělostný

Leknín bělostný, foto RNDr. Miroslav Hátle

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt