40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Pro návštěvníky >> Seminář pro starosty obcí CHKO Třeboňsko

Seminář pro starosty obcí CHKO Třeboňsko

Seminář pro starosty obcí CHKO Třeboňsko

1.3.2019

28. 2. 2019 se v kongresovém centru Roháč v Třeboni uskutečnil půldenní informační seminář pro starosty obcí CHKO Třeboňsko.

Cílem semináře bylo poskytnout představitelům obcí základní informace o poslání CHKO Třeboňsko, o právním režimu tohoto velkoplošného ZCHÚ, o poslání a působnosti AOPK ČR i o dalších aktuálních tématech. Akce byla pořádána i z toho důvodu, že po komunálních volbách v říjnu 2018 došlo k obměně vedení ve 40 % obcí CHKO. Kromě prezentací na téma výkonu státní správy, klíčové legislativy, předmětů ochrany CHKO, ochrany a povolování kácení dřevin, agendy výstavby a krajinného rázu, možností monitoringu a usměrňování cestovního ruchu byly předneseny také prezentace o aktuálním výskytu bobra evropského a vlka obecného na Třeboňsku, o prevenci škod a o možnostech dotační podpory akcí na ochranu přírody a krajiny z Operačního programu ŽP, Prioritní osa 4. Na organizaci semináře, na kterém bylo také připomenuto 40. výročí vyhlášení CHKO, se podílela Správa CHKO Třeboňsko a oddělení péče o přírodu a krajinu Regionálního pracoviště Jižní Čechy. Úvodní prezentaci přednesl Ing. Jiří Bureš, ředitel RP. Akce se zúčastnili zástupci téměř 70% obcí CHKO.

Foto seminář 28_02_2019

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt