40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Pro návštěvníky >> Stopování losa evropského na Třeboňsku

Stopování losa evropského na Třeboňsku

21.2.2014

Při zimním stopování na přelomu ledna a února byla na Třeboňsku zjištěna přítomnost losů evropských.

V důsledku nárůstu lidské populace vymizel los evropský (Alces alces) z území ČR již v 16. století a po 400 let zde nebyl zaznamenán. Od 60. let 20. století se losi začali šířit z Polska na naše území a od roku 1973, kdy se na Jindřichohradecku narodilo první mládě je los zařazen mezi trvalé zástupce zdejší fauny. V současné době je početnost v ČR odhadována na několik desítek jedinců a los evropský je zařazen mezi druhy silně ohrožené (Vyhláška 395/1992 Sb.). Za hlavní příčiny ohrožení jsou považovány zkulturňování krajiny, migrační bariéry s nedostatkem přechodů přes komunikace, pytláctví, vzrůstající zalidněnost v oblastech s výskytem losa a turistika.

Výskyt losa evropského je u nás vázaný na mokřady a oblasti s vodními plochami s bohatou mokřadní a keřovou vegetací a dostatek vhodné potravy je limitujícím faktorem pro jeho trvalé přežití. Los spotřebuje v letním období 30-50 kg potravy, kterou jsou mladé letorosty listnatých dřevin a dvouděložné byliny. V zimním období obývá los sušší lesní porosty a nepohrdne jehličím borovice či kůrou listnáčů. Třeboňská pánev nabízí velké množství vhodných biotopů pro existenci stálé mikropopulace, avšak nelze patrně předpokládat výrazný nárůst početnosti. Řada zdrojů v poslední době uvádí spíše úbytek jedinců losa na Třeboňsku.  

Při zimním stopování na přelomu ledna a února byla zaměstnanci Správy CHKO Třeboňsko zjištěna přítomnost losů evropských v  přírodní rezervaci Losí blato, národní přírodní rezervaci Žofinka,  přírodní rezervaci Široké blato a v lesních komplexech u Branné. Nalezeny byly stopy mladých jedinců a samic s loňskými mláďaty (viz foto) a čerstvé okusy na krušině olšové ve výšce přesahující 2 m.

 

Stopa z národní přírodní rezervace Žofinka

 

Stopa z přírodní rezervace Losí blato

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt