40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Pro návštěvníky >> Story Maps - naučné stezky na Třeboňsku

Story Maps - naučné stezky na Třeboňsku

Story Maps - naučné stezky na Třeboňsku

3.4.2019

Příroda Třeboňska byla po staletí přetvářena lidskou činností. Původní rozsáhlé mokřady se za tu dobu změnily v pestrou mozaiku rybníků, lesů, rašelinišť, malebných vesnic a městeček. Vznikla líbezná krajina, která byla pro svou výjimečnost vyhlášena biosférickou rezervací UNESCO a je vyhledávaným místem pro rekreaci. Chráněná krajinná oblast Třeboňsko existuje od roku 1979 a v rámci evropského programu Natura 2000 je zde také vyhlášena ptačí oblast. Nejcennější části CHKO mají zvláštní územní ochranu jako národní přírodní rezervace a národní přírodní památky nebo přírodní rezervace a přírodní památky. Přes některá z těchto cenných míst vedou značené trasy nebo naučné stezky.

Story Maps  nabízí 12 tras stezek, které vás seznámí s přírodou Třeboňska. Zavedou vás na zajímavá místa v krajině, upozorní na přírodní bohatství, chráněné druhy rostlin a živočichů i na historii a vývoj osídlení. Část naučných stezek udržuje správa CHKO Třeboňsko, další stezky provozují obce nebo občanská sdružení.

Odkaz na Story Maps:

http://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=490b4a7849a542428049abda2d59c2d2

Kvakoš noční, Ing. Jiří Neudert

Kvakoš noční, Ing. Jiří Neudert

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt