40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019) >> Pro návštěvníky >> Výskyt vlků na Třeboňsku byl potvrzen

Výskyt vlků na Třeboňsku byl potvrzen

Výskyt vlků na Třeboňsku byl potvrzen

30.5.2018

Agentura ochrany přírody a krajiny dostala v průběhu zimy opakovaná hlášení o pozorování vlků na Třeboňsku převážně z příhraniční oblasti s Rakouskem.

 

 

Proto byla věnována větší pozornost tomuto druhu a povedlo se  během jara pořídit několik fotografií vlků. Podle pobytových stop a fotografií bylo zjištěno, že se na Třeboňsku vyskytují minimálně dva jedinci. Vlci zde budou nadále intenzivně monitorováni.

Vlk obecný

Vlk obecný

Vlk obecný

Stopní dráhy dvou jedinců vlka obecného

Stopní dráhy dvou jedinců vlka obecného

Vlci se již několik let vyskytují na Šluknovsku a v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj. Následovala další pozorování a potvrzení výskytu například z Jizerských, Lužických, Krušných hor a ze Šumavy.  Na základě monitoringu i genetických analýz bylo prokázáno, že se vlci na území Čech přirozeně rozšířili ze středoevropské nížinné populace převážně ze Saska (a Polska) a informace o vysazování jsou tedy pouhou fámou.

Vlk obecný patří mezi zvláště chráněné živočichy a je zařazen dle české legislativy do kategorie kriticky ohrožený. Není možné jej lovit, a ulovení bez udělené výjimky je trestným činem.

Stát chovatelům domestikovaných zvířat vyplácí náhrady škod způsobené vlkem podle zákona č. 115/2000 Sb. Tento zákon stanoví postup, který je třeba dodržet. Klíčové je škodu nahlásit do 48 hodin a do deseti dnů odeslat žádost příslušnému krajskému úřadu. Také je možné čerpat dotace z Operačního programu Životní prostředí. Ministerstvo životního prostředí poskytuje podporu na realizaci opatření k předcházení, minimalizaci a nápravě škod způsobených zvláště chráněnými druhy živočichů (mimo jiné i vlkem) v rámci specifického cíle 4.2 Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Způsobilými výdaji zde mohou být náklady na hospodaření např.: síťový elektrický ohradník nebo zdvojený elektrický ohradník (vodič) včetně zdroje a jeho příslušenství, zdvojení pevné ohrady nebo doplnění o elektrický ohradník, zradidlový ohradník, pořízení fotopastí a dále pořízení vycvičeného psa pasteveckého plemene.

40 let CHKO Třeboňsko (1979–2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt