40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019) >> Státní správa >> Plán péče o CHKO Třeboňsko

Základním dokumentem je Plán péče o CHKO Tředoňsko

K usměrňování rozvoje území chráněné krajinné oblasti z pozice Správy CHKO slouží Plán péče CHKO, který se zpracovává zpravidla na desetileté období a je schvalován MŽP ČR. Platný Plán péče CHKO Třeboňsko na období 2018-2027 byl schválen dne 7. 2. 2018 pod č.j.: MZP/2017/620/776. 

Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Třeboňsko v Třeboni, na ředitelství  Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze, na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze a na odboru výkonu státní správy II MŽP v Českých Budějovicích.

Protokol o schválení plánu péče CHKOT 2018-2027.pdf

OZUOPK_navrhy_PP_CHKO_Trebonsko_2018.pdf

OZUOPK_navrhy_PP_CHKO_Trebonsko_prilohy_2018.pdf

OZUOPK_rozbory_PP_CHKO_Trebonsko_2018.pdf

OZUOPK_rozbory_PP_CHKO_Trebonsko_prilohy_2018.pdf

OZUOPK_m01_prehledova_mapa_2017_10_03.pdf

Ústřední seznam ochrany přírody

 

 Tesařík obrovský je ohrožený druh chráněný zákonem.Tesařík obrovský, foto RNDr. Jan Ševčík

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt