Výzkumná činnost

Území CHKO Třeboňsko je v souladu s logistickou funkcí biosférické rezervace tradičním předmětem zájmu vědeckého výzkumu a je intenzivně zapojeno do mezinárodní spolupráce. Je zde prováděn základní i aplikovaný výzkum, řada monitorovacích aktivit i praktická výuka v řadě oborů především biologických věd. Přispívá k tomu zejména existence třeboňských poboček dvou ústavů Akademie věd České republiky - Mikrobiologického ústavu (oddělení autotrofních mikroorganismů) a Botanického ústavu (sekce ekologie rostlin). Komplexní ekologický výzkum Třeboňska prováděný od 60. let Botanickým ústavem mimo jiné i v rámci mezinárodních programů (IBP, MAB UNESCO) stál u zrodu biosférické rezervace a podílel se na přípravě odborných podkladů pro vyhlášení CHKO. Integrované ekologické projekty i dílčí výzkumy byly a stále jsou zaměřeny především na mokřadní ekosystémy Třeboňska (Mokré louky u Třeboně, Horní Lužnice, rybniční ekosystémy, rašeliniště).

V posledním období se Třeboňsko oficiálně stalo součástí mezinárodní sítě lokalit dlouhodobého ekologického výzkumu (LTER). Kromě třeboňských pracovišť Akademie věd se na výzkumu podílejí také další ústavy AV ČR z Českých Budějovic (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav), pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Biologická fakulta, Zemědělská fakulta), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a další instituce, z nichž některé mají v oblasti i své terénní zázemí (např. známá ornitologická stanice ČSO na rybníce Velký Tisý). V Třeboni má sídlo nevládní organizace Český nadační fond pro vydru se kterým SCHKO/BR Třeboňsko úzce spolupracuje. ENKI o. p. s. Třeboň napomáhá rychlému a účinnému získávání, šíření a aplikaci vědeckých poznatků podporujících strategii setrvalého hospodaření.

Existence biosférické rezervace a zapojení do dalších sítí (RAMSAR, IBA, LTER) dává zdejší ochraně přírody mezinárodní rozměr. Třeboňsko je zapojeno do projektů v evropské části programu MAB UNESCO (EUROMAB) jako je integrovaný monitoring biosférických rezervací (BRIM), MABFLORA, MABFAUNA apod. Centrum oblasti Třeboň je místem konání řady mezinárodních i českých konferencí a odborných akcí a zdejší krajina je každoročním cílem mnoha odborných exkurzí. Správa CHKO Třeboňsko se v posledních letech stále více zapojuje do ekologické výchovy zaměřené kromě návštěvníků oblasti především na žáky a studenty základních a středních škol působících na Třeboňsku. Kromě naučných stezek a informačních zařízení v terénu, publikací a videotéky, jednorázových akcí (Den Země, Clean-up, Mezinárodní den mokřadů, Mezinárodní den národních parků) k tomuto účelu slouží od roku 1999 především výchovné programy a pobyty na terénní stanici Správy CHKO, kde se ročně vystřídá několik set žáků základních, středních i mateřských škol z území Třeboňska na krátkodobých pobytech, při kterých je ekologická výchova nenásilně kombinována s hrami a autentickými zážitky v nenarušené přírodě. S ochranou Třeboňska se tak poprvé seznamují děti, které v dospělosti budou v území žít, pracovat a budou ho přímo ovlivňovat.

Monitoring na části rekultivované pískovny.Monitoring na části rekultivované pískovny. Foto RNDr. Jan Ševčík

40 let CHKO Třeboňsko (1979-2019)

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt