Z ohrožené flóry Čech roste na území CHKO/BR téměř 400 druhů

Z nichž 104 patří mezi chráněné (34 druhy mezi kriticky ohrožené, 34 silně ohrožené a 35 ohrožené). Bohatstvím třeboňské krajiny jsou rozsáhlé jehličnaté a listnaté lesy, v nichž rostou místní provenience středoevropských stromů a keřů. Jednou z nejvýznamějších je lokální varieta borovice lesní (Pinus sylvestris var. bohemica) se štíhlým, rovným a jen na vrcholu větveným kmenem s vydatnou produkcí nesmolnatého dřeva. Dalším vzácným stromem je borovice blatka (Pinus rotundata). Blatka spolu s borovicí lesní a jejich vtroušeným křížencem tvoří na Třeboňsku rozsahem zcela unikátní rašelinné lesy, v nichž je i největší česká populace rojovníku bahenního (Ledum palustre) tvořící desítky hektarů souvislých porostů. V suchých písčitých borech na Třeboňsku pomístně roste černýš český (Melampyrum bohemicum), mimořádně vzácný koniklec jarní (Pulsatilla vernalis) a zimozeleň okolíkatý (Chimaphila umbellata). Jehličnaté lesy na jílovitých půdách vynikají v těchto nadmořských výškách neobvykle masovým výskytem třtiny chloupkaté (Calamagrostis villosa) a některých játrovek obvykle vázaných na smrk - např. Bazzania trilobata, lišejník provazovka tlustovousá (Usnea filipendula), nebo vzácná houba kalichovka leptoniová (omphalina epichysium). Zbytky listnatých hájů mají stále ještě bohatou květenu, zahrnující např. vratičku měsíční (Botrychium lunaria) či vzácnou v. heřmánkolistou (B. matricifolium), kopytník evropský (Asarum europaeum), svízel lesní (Galium sylvaticum), jaterník podléšku (Hepatica triloba), lilii zlatohlavou (Lilium martagon), zvonečník klasnatý (Phyteuma spicatum), hvozdík pyšný (Dianthus superbus), černýš hajní (Melampyrum nemorosum), černýš hřebenitý (M. cristatum), srpici barvířskou (Serratula tinctoria), ptačinec velkokvětý (Stellaria holostea) aj. V lužních lesích a olšinách v nivách řek i na obvodu starých rybníků rostou mimo jiné vzácná kapraď hřebenitá (Dryopteris cristata), kapradiník bažinný (Thelypteris palustris) nebo ďáblík bahenní (Calla palustris), hojný je rovněž chráněný bazanovec kytkokvětý (Naumburgia thyrsiflora), stejně tak ve stokách žebratka bahenní (Hottonia palustris) a řada dalších.

dripatka horskahlasekDřípatka horská, foto Ing. Josef Hlásek

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt