Správa CHKO Třeboňsko >> Charakteristika oblasti >> Osídlení >> Ostatní hospodářské aktivity

Ostatní hospodářské aktivity

Ze zpracovatelských odvětví bylo a je na Třeboňsku tradiční pivovarnictví (Bohemia Regent), zpracování dřeva (např. pila KODAVO spol. s r.o., Halámky), v posledních desetiletích se přidala textilní výroba (Otavan Třeboň a. s.) a výroba prefabrikátů a stavebních hmot (LB MINERALS, s.r.o., Sloupárna Majdalena s.r.o.). Existuje zde i řemeslná lidová výroba. Významným odvětvím místní ekonomiky se stává turistický ruch a tradiční lázeňství (Bertiny Lázně Třeboň a Lázně Aurora Třeboň). Objevují se také menší podniky jiných odvětví poskytující pracovní příležitosti lidem uvolňovaným z primárního sektoru (Eaton Elektrotechnika s.r.o., Suchdol nad Lužnicí). 
Cílem Správy CHKO je kromě vlastního výkonu státní správy na úseku ochrany přírody a krajiny také ovlivňovat místní rozvoj v žádoucím směru slučitelném s posláním oblasti (rozvoj agroturistiky a dalších forem "měkkého" cestovního ruchu, lázeňství, zhodnocení místních surovin, nezatěžující drobná průmyslová výroba, tradiční zemědělství). Je žádoucí zachovat do budoucna Třeboňsko jako model trvale udržitelného využívání krajiny, což je i jedním z důvodů vyhlášení CHKO.

Trebon_lazne_Aurora_2Lázně Aurora, foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt