Správa CHKO Třeboňsko >> About the Administration of the Trebonsko PLA

About the Administration of the Trebonsko PLA

logo oddělení Správa CHKO Třeboňsko_1Agency for Nature Conservation and Landscape Protection of the Czech Republic
Správa Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervace Třeboňsko
(Administration of Třeboňsko Protected Landscape Area and Biospheric reservation)
Valy 121,
379 01 Třeboň
Phone: (+420) 384 701 011
E-mail: trebonsko@nature.cz
Websites: http://www.trebonsko.ochranaprirody.cz

 

Třeboňsko Protected Landscape Area was designated by Ministry of Culture order (No. 22737/79) on the November 15th 1979.

The most significant parts of Třeboňsko are protected by 31 nature reserves and monuments. Four of them belong to the category of national nature reserves and there is two national nature monuments, 18 nature reserves and 7 nature monuments.

In the context of accession to the EU and implementation of its legislation (in particular Directive on the Conservation of Wild Birds no. 79/409/EEC and Directive on the Conservation of Natural Habitats and of Wild Fauna and Flora no. 92/43/EEC) 16 pSCIs and Třeboňsko SPA have been designated until 2005 as Natura 2000 network areas. The Natura 2000 network covers a large part of Třeboňsko PLA, as many priority species (Lutra lutra, Haliaeetus albicilla) and priority habitats (bogs, peat forests) occur here.

Nadějská rybniční soustava

Správa CHKO Třeboňsko

Search

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt