Správa CHKO Třeboňsko >> Nature conservation >> Small-scale specially protected areas

Small-scale specially protected areas

The most valuable parts of the Třeboň region are protected in 31 nature reserves and nature monuments, 4 of them are in the highest category of the national nature reserve (NNR), further there are 2 national nature monument (NNM), 18 nature reserves (NR) and 7 nature monuments (NM).

Přírodní rezervace Široké blato. Místa po těžbě spontánně zarůstají.

Přírodní rezervace Horní Lužnice. V zaplavované nivě lemované říčními terasami senachází množství prohlubní, slepých ramen a tůní.Snížení hladiny vody rybníka Rožmberk obnaží říční deltu.Letecký pohled na NPR Velký a Malý TisýBukový les je zjara plný květů, na podzim se zbarví do zlata.V přirozeně se vyvíjejícím rašeliništi jsou běžné suché stromy.Pestré porosty výtopy rybníka Ruda u Kojákovic jsou téměř nepřístupné.Přirozenou obnovou po těžbě rašeliny vzniká pestré přírodní prostředí.Vytěžené plochy zvyšují pestrost území.Téměř polovina duny je zarostlá lesem. Přírodní toky jsou charakteristické břehovými nátržemi.Malé území vyniká pestrostí biotopů.Pravidelný tvar rybníka Ženich je velmi neobvyklý.Rovné umělé koryto Nové řeky je doplněno spletitým systémem tůní.Proud přirozeně vymílá říční břehy.Pro lužní les je důležité zatopení vodou a mrtvé rozkládající se dřevo.

Správa CHKO Třeboňsko

Search

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt