Správa CHKO Třeboňsko >> What we do >> Management plan

Management plan

There is a PLA Management Plan to control the protection of nature and the countryside and to regulate the development of the territory of the PLA from the position of the PLA Administration. This plan is usually formed for a ten-year period and is approved by the Ministry of the Environment of the ČR. The Třeboňsko PLA Management Plan valid for the period of 2008-2017 was approved on the 24th December 2007 under ref. No. 92554/ENV/07, 4311/620/07.
The document is kept at the Administration of the Třeboňsko PLA in Třeboň, at the headquarters of the Administration of Nature Protection in Prague, at the Ministry of the Environment section of specially protected parts of the countryside in Prague and at the section of state administration II of the Ministry of the Environment in České Budějovice.

Novořecké močály v NPR Stará a Nová řeka. V původně uměle vytvořené krajině se dnes vyskytuje mnoho vzácných a ohrožených rostlin, bezobratlých, ryb, obojživelníků, ptáků i savců.

Správa CHKO Třeboňsko

Search

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt