Správa CHKO Třeboňsko >> O Správě CHKO Třeboňsko

O Správě CHKO Třeboňsko

logo oddělení Správa CHKO Třeboňsko_5       Agentura ochrany přírody a krajiny ČR
       regionální pracoviště Jižní Čechy
       oddělení Správa CHKO Třeboňsko
       Valy 121, 379 01 Třeboň
       Telefon: (+420) 951 424 440
       ID DS: qxcdynt
       E-mail: jizni.cechy (at) nature.cz
       IČO: 62933591
      

Úřední hodiny: Pondělí a středa 7:30-11:00    12:00-17:00

 

Chráněná krajinná oblast Třeboňsko byla zřízena výnosem Ministerstva kultury ČSR ze dne 15.11.1979 pod č. j. 22737/79. Nejcennější části Třeboňska jsou chráněny v 32 přírodních rezervacích a památkách. Z toho je 4 v nejvyšší kategorii národní přírodní rezervace, dále zde existují 2 národní přírodní památky, 18 přírodních rezervací a 8 přírodních památek.

V souvislosti s připojením České republiky k Evropské unii a s implementací její legislativy, konkrétně směrnice č. 2009/147/ES o ochraně volně žijících ptáků, je na Třeboňsku vyhlášeno 17 Evropsky významných lokalit sítě NATURA 2000, Ptačí oblast Třeboňsko. Vzhledem k plošnému výskytu prioritních naturových druhů (vydra říční, orel mořský) i některých významných stanovišť (rašeliniště a rašelinné lesy), síť chráněných území soustavy NATURA 2000 zahrnuje značnou část území Třeboňska.

Chlumecká rybniční soustavaChlumecká rybniční soustava, foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt