Bližší popis umístění pracoviště

Jižní okraj historického jádra Třeboně, pod hrází rybníka Svět, kamenná bašta městského opevnění u Novohradské brány 
(vchod z ulice Valy - vedle restaurace Šupina). Pod hrazí rybníka Svět jsou 2 odstavná parkoviště pro osobní auta.

mapy.cz - Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň

google.maps - Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň

Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121. 379 01 Třeboň

Správa CHKO Třeboňsko, Valy 121, 379 01 Třeboň

MapJournal - Sídla AOPK ČR

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt