Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> Další akce realizované v rámci projektu IP LIFE Jedna příroda !

Další akce realizované v rámci projektu IP LIFE Jedna příroda !

Další akce realizované v rámci projektu IP LIFE Jedna příroda !

27.11.2020

V evropsky významné lokalitě Třeboň, v přírodní přírodní památce Branské doubí byly odstraněny nevhodně rostoucí dřeviny (smrky ztepilé, lípy srdčité a hlavně nepůvodní trnovník akát), aby staleté duby měly dostatek prostoru a slunce.

 

 

Na oplátku poskytnou životní podmínky vzácným broukům např. tesaříkovi obrovskému a páchníku hnědému. Na uvolněná místa jsme zároveň vysázeli 60 nových doubků, které, jak doufáme, zajistí zachování lokality do budoucna.

PP Branské doubí

PP Branské doubí

PP Branské doubí

 

 

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt