Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> Hnízdění orla mořského na Třeboňsku.

Hnízdění orla mořského na Třeboňsku.

Hnízdění orla mořského na Třeboňsku.

5.5.2021

Hnízdní populace orla mořského byla v Čechách vyhubena během 19. stolet. Návrat orlů na naše území proběhl po dvou liniích.

V osmdesátých letech 20. století bylo postupně v jižních Čechách (převážně Třeboňsko a Hlubocko) vypuštěno devět orlů mořských.  V  roce 1985, v Čechách po přibližně sto letech, vyvedli orli první mláďata poblíž rybníka Podsedkek. Druhý směr návratu hnízní populace na naše území byl přirozené šíření ze severu. Z oblasti Lužice přicházeli mořští orli z rostoucí německo-polské populace. Po překonání hranice se usadili zprvu na Břehyňském rybníku (1991), posléze v Pojizeří. Obě populace se propojily na přelomu tisíciletí.

Orel mořský je jedním z předmětů ochrany ptačí oblasti Třeboňsko a vlajkovým druhem chráněné krajinné oblasti Třeboňsko. Proto je jeho ochraně věnováno značné úsilí. V letošním roce proběhl na území Třeboňska monitoring hnízdění orlů mořských a bylo nalezeno 11 obsazených hnízd. Na řadě dalších lokalit byli pozorováni dospělí jedinci, kteří zde jistě hnízdí, avšak nepodařilo se dohledat hnízdo. Přesto lze hnízdní populaci na Třeboňsku v současné době odhadnout na 20 párů.

IMG_3577

IMG_3584

IMG_3592

IMG_4320

IMG_4343

IMG_4346

IMG_4415

Ing. Jiří Neudert, AOPK ČR, Správa CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt