Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> Stěny pro břehule říční jsou připraveny

Stěny pro břehule říční jsou připraveny

Stěny pro břehule říční jsou připraveny

23.4.2018

V minulosti vyhledávaly břehule k hnízdění kolmé písčité, hlinité a štěrkové břehy vodních toků, v nichž si vyhrabávají až metr dlouhé hnízdní nory.

 

 

Vlivem úprav vodních toků se břehule naučily využívat k vyvádění mláďat náhradní biotopy. Na Třeboňsku je hnízdění břehulí říčních vázáno převážně na dobývací prostory písku a štěrkopísku.  Agentura ochrany přírody a krajiny ČR každoročně finančně podporuje a iniciuje obnovu stěn pro hnízdění břehulí říčních v lokalitách Cep I, Záblatí, Krabonoš a Veselské pískovny. Ze zimoviště k nám ohrožené břehule říční přilétají v druhé polovině dubna a i letos jsou tradiční hnízdiště připravena.

DP Krabonoš_hnízdní kolonie z minulých let

DP Krabonoš - hnízdní kolonie z minulých let, foto Ing. Jiří Neudert

Cep I - obnovená stěna

Cep I - obnovená stěna, foto Ing. Jiří Neudert

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt