Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> Vážení návštěvníci CHKO Třeboňsko.

Vážení návštěvníci CHKO Třeboňsko.

Vážení návštěvníci CHKO Třeboňsko.

19.6.2020

Dodržujte dopravní předpisy - nejezděte na kole v houfu, umožněte předjetí automobilům, respektujte chodce.

Při pohybu po krajině využívejte značené trasy určené pro Vás. Navigace Vás často zavádí do míst střetů s ostatními návštěvníky (automobil / kolo / pěší), místními obyvateli, do cenných území ( první zona CHKO, přírodní rezervace, evropsky významné lokality…) nebo dokonce do prostoru, kde Vám hrozí úraz nebo pokuta (těžba písku, těžba dřeva... ). Bohužel, pro autory např. navigací pro cyklisty je jediným kritériem průjezdnost, bez znalostí souvislostí a často i zákonů.

Respektujte pokyny majitelů a správců území.

Parkujte, rozdělávejte ohniště a odkládejte odpadky na místech k tomu vyhrazených.

Přispějte ohleduplností k pohodovému vzájemnému soužití návštěvníků, místních obyvatel a k zachování unikátní přírody. Děkujeme.

NPR STARÁ A NOVÁ ŘEKA -TURISTICKÉ TRASY

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt