Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> Naučné stezky >> Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně

Cyklistická naučná stezka Okolo Třeboně
  • délka: 39,0 km
  • počet panelů: 22 ks
  • typ: Cyklo
  • obtížnost: Střední

Story Maps o naučných stezkách v CHKO Třeboňsko naleznete zde:

http://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=490b4a7849a542428049abda2d59c2d2

Naučná stezka Okolo Třeboně je určena cyklistům. Vytváří uzavřený okruh, který je 39 km dlouhý a je na něm umístěno 22 zastávek, vybavených informačními tabulemi. Tyto tabule podávají informace o celém Třeboňsku, jak z hlediska přírodního, tak i historického. Názorně popisuje typické třeboňské prvky, ke kterým nepochybně patří rybníky a rybniční soustavy, rašeliniště, lesní komplexy a mokré louky, včetně rostlinných a živočišných společenstev, která je obývají. Rovněž informuje o historickém vývoji oblasti, včetně prvního osídlení a s tím spojeného využívání a přetváření krajiny člověkem. Trasa stezky je vedena po málo frekventovaných, většinou asfaltových silnicích III. třídy, hrázích rybníků a lesních cestách. Stezka začíná v Třeboni na hrázi rybníka Svět a pokračuje po hrázi rybníka Opatovický. Dále vede k rašeliništi Spálená borkovna a k myslivně Barbora. Po překlenutí Zlaté stoky míří na hráze Chlumeckých rybníků a přes malebné obce Lutová a Stříbřec do Staré Hlíny, kde se kolem jižní části rybníka Rožmberk vrací zpět do Třeboně.

Nový průvodce naučnými stezkami v CHKO Třeboňsko s přehlednými mapami, fotografiemi a řadou praktických informací si můžete vyzvednout v  Domě přírody Třeboňska nebo v Turistickém informačním centru města Třeboně. Zde ji nabízíme ke stažení jako pdf soubor  Naučné stezky Třeboňska.

Upozornění: z technický důvodů byla cedule č. 22 zrušena, obsah informační cedule č. 22 přesunut na zadní část informační cedule č.21.

Stáhnout bodovou vrstvu trasy NS Okolo Třeboně

Naučná stezka Okolo Třeboně na interaktivní mapě

ns okolo třeboně

chlumecko_1_1

Chlumecko, foto RNDr. Jan Ševčík

stribrec

Stříbřec, foto RNDr. Jan Ševčík

Sv. Vít 1

Kaple Sv.Víta, foto RNDr. Jan Ševčík

logo NS Okolo Trebone

Piktogram se šipkou označuje trasu Naučné stezky Okolo Třeboně.

Mapa stezky

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt