Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> Naučné stezky >> Cyklistická naučná stezka Rožmberk

Cyklistická naučná stezka Rožmberk

Cyklistická naučná stezka Rožmberk
  • délka: 15,0 km
  • počet panelů: 9 ks
  • typ: Cyklo
  • obtížnost: Lehká

Story Maps o naučných stezkách v CHKO Třeboňsko naleznete zde:

http://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=490b4a7849a542428049abda2d59c2d2

Naučná stezka Rožmberk je určena cyklistům. Začíná na hrázi rybníka Svět v Třeboni a končí ve Staré Hlíně.  Trasa naučné stezky vede okolo největšího českého rybníka Rožmberk. Devět informačních tabulí seznamuje návštěvníky hlavně s historií vzniku rybníků a rybničních soustav a jejich významem na Třeboňsku. Prostřednictvím dobových obrázků a dokumentů se snaží přiblížit život a dílo našich předků, které je úzce spjato s rázem místní krajiny. Nezapomínají však ani na místní historii, vázanou k obcím, kterými trasa naučné stezky prochází. Trasa naučné stezky vede po silnicích III. třídy, hrázích rybníků a polních cestách. Z celé trasy je nejzajímavější hráz rybníka Rožmberk, která je nejen impozantním technickým dílem, ale i přírodovědeckou lokalitou. Hráz porostlá mohutnými staletými duby, v jejichž dutinách hnízdí řada druhů ptáků. Mohutné duby poskytují útočiště vzácným druhům hmyzu a na hrázi můžeme rovněž najít chráněné druhy teplomilných rostlin. V zimě lze na Rožmberku a v jeho blízkém okolí spatřit i několik vzácných orlů mořských. 

Nový průvodce naučnými stezkami v CHKO Třeboňsko s přehlednými mapami, fotografiemi a řadou praktických informací si můžete vyzvednout v  Domě přírody Třeboňska nebo v  Turistickém informačním centru města Třeboně. Zde ji nabízíme ke stažení jako pdf soubor Naučné stezky Třeboňska.

Stáhnout bodovou vrstvu trasy NS Rožmberk

Naučná stezka Rožmberk na interaktivní mapě

Naučnáí stezka Rožmberk

Kanov_Sevcik

Rybník Kaňov, foto RNDr. Jan Ševčík

výtopa rožmberka_1

Výtopa rybníka Rožmberk, foto RNDr. Jan Ševčík

PR Olšina u Přeseky

Přírodní rezervace Olšina u Přeseky, foto RNDr. Jan Ševčík

Rožmberk_měrný sloup přeliv

Měrný sloup u přelivu Rožmberka, foto RNDr. Jan Ševčík

piktogram NS Rožmberk

 

Mapa stezky

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt