Správa CHKO Třeboňsko >> Pro návštěvníky >> Naučné stezky >> Naučná stezka Červené blato

Naučná stezka Červené blato

Naučná stezka Červené blato
  • délka: 4,0 km
  • počet panelů: 9 ks
  • typ: Pěší
  • obtížnost: Lehká

Story Maps o naučných stezkách v CHKO Třeboňsko naleznete zde:

http://aopkcr.maps.arcgis.com/apps/MapJournal/index.html?appid=490b4a7849a542428049abda2d59c2d2

Národní přírodní rezervace Červené blato se nachází v jižní části Chráněné krajinné oblasti a biosférické rezervaci Třeboňsko, 18 km jižně od Třeboně. Patří ke skupině třeboňských rašelinišť, která vznikla v místech terénních depresí a na počátku jejichž vývoje byla asi před 10-12 tisíci lety slatinná společenstva. Maximální mocnost humolitu dosahuje 7,6 m, průměrná mocnost je 3,1 m.

V současné době je rašeliniště v místech nenarušených lidskou činností porostlé lesem tvořeným borovicí blatkou (Pinus rotundata) s bohatým podrostem rojovníku bahenního (Ledum palustre). Tato formace připomínající severskou jehličnatou tajgu uzavírá poslední stádium vývoje rašeliniště a je plošně největší v České republice. Ani dříve těžbou narušená místa (asi 55 ha) nejsou bezcenná. Zde rašeliniště regeneruje a jsou vytvořeny podmínky pro přežití řady druhů ohrožených rostlin a živočichů, které z uzavřeného rašeliniště již téměř vymizely.

Část rašeliniště je chráněno od r. 1953, od r. 1992 mělo území o rozloze 331,4 ha statut národní přírodní rezervace (NPR), v roce 2012 byla rezervace přehlášena, její rozloha je dnes 406,58 ha. Odborný dohled nad NPR má Správa CHKO Třeboňsko, která se snaží v poslední době mimo jiné zamezit postupnému vysychání území. Ve spolupráci s vědeckými institucemi a vysokými školami jsou zde sledovány změny vodního režimu území, hlavně ve vztahu k problematice hynutí borovice blatky. V rezervaci se lze pohybovat pouze po značené naučné stezce (NS). Z velké části NS kopíruje bývalé zpevněné komunikace využívané při těžbě rašeliny a prochází nejpestřejšími částmi rašeliniště. 

Nový průvodce naučnými stezkami v CHKO Třeboňsko s přehlednými mapami, fotografiemi a řadou praktických informací si můžete vyzvednout v  Domě přírody Třeboňska nebo v  Turistickém informačním centru města Třeboně. Zde ji nabízíme ke stažení jako pdf soubor naucne-stezky-web1.pdf

Stáhnout bodovou vrstvu trasy NS Červené blato

Naučná stezka Červené blato na interaktivní mapě

Naučná stezka Červené blato

Naučná stezka Červené blato na interaktivní mapě

c-blato-sevcik

Foto RNDr. Jan Ševčík

ledum_palustre_ak5212JHlasek_1

Rojovník bahenní, foto Ing. Josef Hlásek

NPR_Cervene_ blato_3_Sev_1

Porost rojovník bahenního, foto RNDr. Jan Ševík

NPR_Cervene_blato_Sevcik_1

Letecký pohled na NPR Červené blato, foto RNDr. Jan Ševčík

Mapa stezky

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt