Vjezdy a parkování

Upozorňujeme návštěvníky CHKO Třeboňska,

že vjezd motorových vozidel mimo síť veřejných silnic a místních komunikací v obcích na území CHKO je ze zákona o ochraně přírody a krajiny omezen. Vjezd motorových vozidel do lesa navíc zakazuje také lesní zákon. Respektujte prosím tato zákonná omezení a nevjíždějte motorovými vozidly do volné krajiny a na účelové lesní a polní komunikace, a to ani v případě, že zde nejsou umístěny zákazové dopravní značky. Mimo jiné se vystavujete možnosti postihu za přestupek.

Parkování motorových vozidel mimo sídla a vhodné komunikace je přípustné na veřejných parkovištích nebo na označených místech vymezených k dočasnému odstavení vozidel. Tato místa postupně vznikají v lokalitách s velkou koncentrací návštěvníků, např. v okolí rekreačně využívaných pískoven.

Omezení provozu motorových vozidel ve volné krajině přispívá ke klidu a zlepšuje podmínky pro kvalitní rekreaci v jedinečném přírodním prostředí CHKO.

Pokud si nejste jisti, zda můžete do území vjíždět či tam parkovat, raději odstavte svůj vůz na povoleném místě a pokračujte dále pěšky.

Vyhrazená místa k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů na území CHKO Třeboňsko:

VYHRAZENE PARKOVANI_HORUSICE.pdf 

VYHRAZENE PARKOVISTE_VESELI_N_L.pdf

VYHRAZENE PARKOVANI_VLKOV.pdf

horusiceVyhrazené místo k vjezdu a setrvání motorových vozidel a obytných přívěsů, jihozápadní část jezera Horusice

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt