Národní přírodní rezervace Ruda

Víte, že Ruda pochází od usazených rud železa, které byly v okolí dobývány kolem roku 1850?

Po Kozím vršku u Vlkova představujeme druhou „služebně nejstarší“ rezervaci na území CHKO.

Poprvé bylo chráněné území na lokalitě zřízeno vyhláškou Ministerstva školství, věd a umění 11. května 1950 na ploše 0,492 ha v katastru obce Horusice. Vyhláškou Okresního úřadu v Českých Budějovicích byl dne 30. prosince 1991 zřízen chráněný přírodní výtvor o rozloze 14,1635 ha katastru obce Bošilec. Dnes je území (od 2010) významně rozšířeno na rozlohu 70,3044 ha a vedeno v kategorii národní přírodní památka.  

A co je tu tak úžasného?

Pro běžného návštěvníka to je prostě „močál“. Navíc nepohodlně dostupný. Odborník ovšem oceňuje zajímavou kombinaci přechodového a slatinného rašeliniště s řadou silně a kriticky ohrožených rostlinných druhů. Ochranná péče je věnováná zejména nestabilní populaci hlízovce Loeselova.

Území se nachází v hydrologicky silně aktivní oblasti s četnými artézskými prameny a vývěry. V minulosti, v souvislosti s lokálním ručním dobýváním rašeliny, bylo celé území protkáno sítí mělkých odvodňovacích kanálů, které odváděly vodu do rybníka Horusický.

Západní okraj rezervace hraničí s další spíše technickou zajímavostí - nasedlaným korytem Zlaté Stoky tedy vedeným nad terénem).

Není tedy náhoda, že se zde v poměrně bojových podmínkách (bez teplé vody a elektřiny) konají kurzy přírodovědně zaměřených vysokých škol.

„Ruda“ je tedy mezi odborníky pojem, často i s nádechem nostalgie.

Hlízovec Loeselův_Liparis_loeselii_foto Ing.Josef HlásekHlízovec Loeselův (Liparis loeselii), foto Ing.Josef Hlásek

Leteký pohled na NPP Ruda, foto RNDr. Jan ŠevčíkLeteký pohled na NPP Ruda, foto RNDr. Jan Ševčík

Mapa NPP RudaMapa NPP Ruda

Ortofotomapa se zákresem NPP RudaOrtofotomapa se zákresem NPP Ruda

Terenni stanice Ruda Terénní stanice Ruda, foto Antonín Hosnedl

 

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt