Národní přírodní rezervace Stará řeka a Nová řeka

Srdce Třeboňska

Kdo by neznal Rozvodí (Novořecké splavy). Místo, kde část vody Lužnice odvádí umělý kanál Nová řeka do 5 km vzdálené Nežárky. Nejznámější rybníkář Jakub Krčín tak chtěl ochránit přehradu (rybník Rožmberk) postavenou v letech 1585-1590 na původním toku. Zdánlivě přirozené říční koryto Staré řeky tedy závisí na průtocích regulovaných vodohospodářskými objekty. Přesto se oblast Rozvodí řadí na Třeboňsku k těm přírodně nejzajímavějším.

Okolí Staré řeky se stalo státní přírodní rezervací již v roce 1956. Další části - Meandry Lužnice a Novořecké močály byly chráněny jako přírodní rezervace od roku 1994. V současné době tyto 3 rezervace splynuly s mírnou úpravou hranic v jednu Národní přírodní rezervaci Stará a Nová řeka.

Rezervace je mimořádně turisticky atraktivní, proto malé shrnutí, jak se zde má návštěvník chovat (trochu jiná pravidla platí pro vlastníky a správce pozemků, hasiče, záchranku apod.):

1/ v národních přírodních rezervacích je kromě jiného zakázáno vstupovat a vjíždět mimo cesty vyznačené se souhlasem orgánu ochrany přírody (OOP)

2/ jezdit auty, na kolech a koních mimo silnice, místní komunikace a místa vyhrazená OOP

3/ sbírat rostliny nebo odchytávat živočichy

4/ tábořit a rozdělávat ohně

 

Stará i Nová řeka jsou tradičně využívány jako vodácké toky. Je povolen průjezd vodáků oběma toky. Průjezdem se rozumí splutí řeky jejím korytem bez vystupování na břeh s výjimkou výstupů nezbytných pro řešení nouzových situací a překonávání překážek v korytě.

Oblastí dále prochází několik značených turistických cest. Drtivá většina návštěvníků tyto trasy používá a nevstupuje do nepřístupných přírodních území. Komár to tady opravdu střeží. Intenzita pohybu osob je v současné době na hranici únosnosti, jen kolem sčítače na Novořecké hrázi projede za rok kolem 50 000 cyklistů.

Rovné umělé koryto Nové řeky je doplněno spletitým systémem tůní.

Rovné umělé koryto Nové řeky je doplněno spletitým systémem tůní. (RNDr. Jan Ševčík)

Ohrožené žebratce bahenní se po odkvětu stvoly nesoucí květy zanoří zpátky do vody.

Ohrožené žebratce bahenní se po odkvětu stvoly nesoucí květy zanoří zpátky do vody. (Ing. Josef Hlásek)

Státní přírodní rezervace Stará řeka byla vyhlášena v roce 1956

Státní přírodní rezervace byla vyhlášena v roce 1956

Přírodní rezervace Meandry Lužnice a Přírodní rezervace Novořecké močály byly vyhlášeny v roce 1994

Přírodní rezervace Novořecké močály a Přírodní rezevace Meandry Lužnice byly vyhlášeny v roce 1994

Národní přírodní rezevace Stará a Nová řeka byla vyhlášena v roce 2013

Národní přírodní rezevace Stará a Nová řeka byla vyhlášena v roce 2013

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt