Přírodní památka Kozí vršek

Víte, že

nejstarší rezervací v CHKO Třeboňsko je přírodní památka Kozí vršek?

Vznikla dávno před vyhlášením CHKO Třeboňsko (1979).

Terénní vyvýšenina s drobnými výchozy horniny na severním okraji obce Vlkov v blízkosti železniční trati Veselí nad Lužnicí - České Velenice je chráněna již od roku 1924 (Výnos Ministerstva školství a národní osvěty Čs. republiky z roku 1923). Československá botanická společnost zakoupila lokalitu pro bohatý výskyt koniklece jarního s typickou doprovodnou vegetací sušších a teplejších stanovišť na mělkých a živinami chudých půdách.

Od té doby se území změnilo, v první polovině 20. století pastva průběžně regulovala nálety dřevin a vytvářela podmínky pro výskyt koniklece jarního. Na zachování bezlesí se do 60. let 20. stol. podílely také požáry od  projíždějících parních lokomotiv. V minulosti byly koniklece poškozovány zahrádkáři, kteří je vyrýpávali na skalky. Koniklec mizí i z řady dalších důvodů.

Zásahy na udržení koniklece jarního do jisté míry nahrazují dřívější pastvu (odstraňování náletu …). Neúspěšně bylo zkoušeno narušování půdního povrchu a vysévání zralých semen. Na jaře 2016 extrémním suchem v předchozích letech odumřel poslední zdejší matečný trs koniklece. Na podzim 2016 byly dosazeny rostlinky vypěstované ze semen původních rostlin.

Koniklec jarní je kriticky ohrožený druh flóry ČR. Vzácně se vyskytuje v Obřím dole v Krkonoších a ve Velké kotlině v Jeseníkách. V nižších polohách dnes zřejmě jen u Vlkova, Staňkova a Halámek na Třeboňsku a v severních Čechách u Bělé pod Bezdězem.

Koniklec jarní - Pulsatilla vernalisKoniklec jarní - Pulsatilla vernalis, foto Mgr. Ladislav Rektoris

PP Kozí vršekPřírodní památka Kozí vršek

Mapa - přírodní památka Kozí vršek     Mapa - přírodní památka Kozí vršek

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt