Přírodní památka Slepičí vršek

Víte, že

Slepičí vršek u obce Lužnice převyšuje okolní krajinu jen o 3-4 m. Přesto se stal již v roce 1955 po Vlkovském přesypu (1954) další chráněnou písečnou dunou.

Ze štěrkopískových nánosů řeky Lužnice byly koncem poslední doby ledové naváty písky (eolitické sedimenty) na velkém území dnešní CHKO. Ale pouze na těchto dvou místech nezarostly. V době vyhlášení ochrany 1955 byl přesyp nezalesněný. Jeho západní svah byl v minulosti využíván jako pastvina (dnes zarostlý dřevinami), východní byl holý s nezpevněným pískem. Právě zde jsou plochy čistého písku i dnes obnovovány technickými zásahy, protože duna je útočištěm (refugiem) vzácné pískomilné květeny a fauny. Žijí tu významné druhy především ze skupiny blanokřídlých, zejména různé samotářské včely - kutilky, z nichž Bembecinus hungaricus zde má jediné naleziště v Čechách. Zde naleznete výčet dalších organismů.

Při východní hraně je ponechán pás dřevin omezující zalétání jemných částí ornice ze sousední zemědělské půdy. Velká část písku je překryta tenkou vrstvičkou silně vysýchavých půd. Na ploše jsou ponechány z důvodů estetických a krajinářských i jednotlivé vybrané dřeviny. Původní tvar (200m krát 60m) byl zčásti pozměněn (rozšlapáváním, cestou, v minulosti i odvozem menšího množství stavebního písku, zarůstáním, povodněmi v roce 2002, kdy vznikla po protržení cesty průrva, která částečně zasáhla severní okraj).

Přes rezervaci vede cesta s červenou  turistickou značkou, která je i oblíbenou ,venčící“ trasou pejskařů. Zvýšená návštěvnost nemá zásadní škodlivý vliv a může dokonce přispívat díky sešlapu a drobnému narušování povrchu k udržení otevřených písečných ploch.

PP SLEPIČÍ VRŠEK

Mapa se zobrazením přírodní památky Slepičí vršek

Ohrožená písečnatka nejmenší nesnáší zastínění, foto: Ing. Josef Hlásek

Ohrožená písečnatka nejmenší nesnáší zastínění, foto: Ing. Josef Hlásek

Dekorativní houba kyjanka hlínová roste pozdě na podzim v písku poblíže vřesu, foto: Ing. Josef Hlásek

Dekorativní houba kyjanka hlínová roste pozdě na podzim v písku poblíže vřesu, foto: Ing. Josef Hlásek

Rýhonosec borový zbarvením dokonale splývá s prostředím, foto: Ing. Josef Hlásek

Rýhonosec borový zbarvením dokonale splývá s prostředím, foto: Ing. Josef Hlásek

Přírodní památka Kozí vršek je čtvrtá nejstarší rezervace vyhlašená na území CHKO Třeboňsko

Přírodní památka Kozí vršek je čtvrtá nejstarší rezervace vyhlášená na území CHKO Třeboňsko

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt