Správa CHKO Třeboňsko >> Státní správa >> Plán péče o CHKO Třeboňsko

Základním dokumentem je Plán péče o CHKO Tředoňsko

K usměrňování rozvoje území chráněné krajinné oblasti z pozice Správy CHKO slouží Plán péče CHKO, který se zpracovává zpravidla na desetileté období a je schvalován MŽP ČR. Platný Plán péče CHKO Třeboňsko na období 2018-2027 byl schválen dne 7. 2. 2018 pod č.j.: MZP/2017/620/776. 

Plán péče je rozdělen na část rozborovou a část návrhovou a skládá se z textové zprávy a mapových příloh. Dokument je uložen na Správě CHKO Třeboňsko v Třeboni, na ředitelství  Agentury ochrany přírody a krajiny v Praze, na odboru zvláště chráněných částí přírody MŽP v Praze a na odboru výkonu státní správy II MŽP v Českých Budějovicích.

Protokol o schválení plánu péče CHKOT 2018-2027.pdf

OZUOPK_navrhy_PP_CHKO_Trebonsko_2018.pdf

OZUOPK_navrhy_PP_CHKO_Trebonsko_prilohy_2018.pdf

OZUOPK_rozbory_PP_CHKO_Trebonsko_2018.pdf

OZUOPK_rozbory_PP_CHKO_Trebonsko_prilohy_2018.pdf

OZUOPK_m01_prehledova_mapa_2017_10_03.pdf

Ústřední seznam ochrany přírody

 

 Tesařík obrovský je ohrožený druh chráněný zákonem.Tesařík obrovský, foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt