Správa CHKO Třeboňsko >> Státní správa >> Výzkumná činnost

Výzkumná činnost

Území CHKO Třeboňsko je v souladu s logistickou funkcí biosférické rezervace tradičním předmětem zájmu vědeckého výzkumu a je intenzivně zapojeno do mezinárodní spolupráce. Je zde prováděn základní i aplikovaný výzkum, řada monitorovacích aktivit i praktická výuka v řadě oborů především biologických věd. Přispívá k tomu zejména existence třeboňských poboček dvou ústavů Akademie věd České republiky - Mikrobiologického ústavu (oddělení autotrofních mikroorganismů) a Botanického ústavu (sekce ekologie rostlin). Komplexní ekologický výzkum Třeboňska prováděný od 60. let Botanickým ústavem mimo jiné i v rámci mezinárodních programů (IBP, MAB UNESCO) stál u zrodu biosférické rezervace a podílel se na přípravě odborných podkladů pro vyhlášení CHKO. Integrované ekologické projekty i dílčí výzkumy byly a stále jsou zaměřeny především na mokřadní ekosystémy Třeboňska (Mokré louky u Třeboně, Horní Lužnice, rybniční ekosystémy, rašeliniště).

V posledním období se Třeboňsko oficiálně stalo součástí mezinárodní sítě lokalit dlouhodobého ekologického výzkumu (LTER). Kromě třeboňských pracovišť Akademie věd se na výzkumu podílejí také další ústavy AV ČR z Českých Budějovic (Entomologický ústav, Hydrobiologický ústav), pracoviště Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Biologická fakulta, Zemědělská fakulta), Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy a Česká zemědělská univerzita v Praze, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně a další instituce, z nichž některé mají v oblasti i své terénní zázemí (např. známá ornitologická stanice ČSO na rybníce Velký Tisý). V Třeboni má sídlo nevládní organizace Český nadační fond pro vydru se kterým SCHKO/BR Třeboňsko úzce spolupracuje. ENKI o. p. s. Třeboň napomáhá rychlému a účinnému získávání, šíření a aplikaci vědeckých poznatků podporujících strategii setrvalého hospodaření.

Existence biosférické rezervace a zapojení do dalších sítí (RAMSAR, IBA, LTER) dává zdejší ochraně přírody mezinárodní rozměr. Třeboňsko je zapojeno do projektů v evropské části programu MAB UNESCO (EUROMAB) jako je integrovaný monitoring biosférických rezervací (BRIM), MABFLORA, MABFAUNA apod. Centrum oblasti Třeboň je místem konání řady mezinárodních i českých konferencí a odborných akcí a zdejší krajina je každoročním cílem mnoha odborných exkurzí. Správa CHKO Třeboňsko se v posledních letech stále více zapojuje do ekologické výchovy zaměřené kromě návštěvníků oblasti především na žáky a studenty základních a středních škol působících na Třeboňsku. Kromě naučných stezek a informačních zařízení v terénu, publikací a videotéky, jednorázových akcí (Den Země, Clean-up, Mezinárodní den mokřadů, Mezinárodní den národních parků) k tomuto účelu slouží od roku 1999 především výchovné programy a pobyty na terénní stanici Správy CHKO, kde se ročně vystřídá několik set žáků základních, středních i mateřských škol z území Třeboňska na krátkodobých pobytech, při kterých je ekologická výchova nenásilně kombinována s hrami a autentickými zážitky v nenarušené přírodě. S ochranou Třeboňska se tak poprvé seznamují děti, které v dospělosti budou v území žít, pracovat a budou ho přímo ovlivňovat.

Monitoring na části rekultivované pískovny.Monitoring na části rekultivované pískovny. Foto RNDr. Jan Ševčík

Správa CHKO Třeboňsko

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště
Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt